×

KURUMSAL

HAMDİ EFENDİ (KAYMAKAM)
Hamdi Efendi, 1871-1872 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

Meclis Üyeleri:

Hacı İbrahim Ağa
Mehmet Ağa
Anastas Ağa
Hacı Melkon Ağa
HACI İBRAHİM AĞA
Hacı İbrahim Ağa, 1872-1873 yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür. Tespit edilen Develili ilk Belediye Başkanıdır. Günümüzde Develi’de “Maviler” diye bilinen sülalenin büyük atasıdır.

Meclis Üyeleri

Mehmet Ağa
Anastas Ağa
Melkon Ağa

HİLMİ EFENDİ (KAYMAKAM)

Hilmi Efendi, 1873-1874 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

          Meclis Üyeleri

·         Mehmet Ağa

·         Vasil Ağa

·         Toros Efendi

·         İlyas Ağa

·         Ohannes Ağa

ALİRIZA EFENDİ (KAYMAKAM)

AliRıza Efendi, 1876-1878 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

   Meclis Üyeleri

· Hafız Mehmet Tevfik Efendi (Reis Muavini)

RAİK EFENDİ (KAYMAKAM)

Raik Efendi, 1878-1881 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

Meclis Üyeleri

· Ruhani Rum Kevrok Efendi

· Ermeni Reisi Hacı Mardiros Efendi

· Manuk Efendi

· Hacı Hüseyin Efendi

· Mehet Efendi

· Abraham Efendi

· Hacı Agop Ağa

HACI HASAN EFENDİ

Hacı Hasan Efendi, 1881-1882 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

Meclis Üyeleri

· Nikogos Ağa

· Hacı Agop Ağa

· Minos Ağa

· Estil Ağa

SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ (KAYMAKAM)

Süleyman Sırrı Efendi, 1883-1885 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

BEKİR EFENDİ

Bekir Efendi, 1891-1893 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

  Meclis Üyeleri

· Osman Efendi

· Hacı İbrahim Efendi

· Ali Efendi

· Artin Efendi

· Ohannes Ağa

OSMAN ZİYA EFENDİ

Osman Ziya Efendi, 1893-1894 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

  Meclis Üyeleri

· Hacı İbrahim Efendi

· Ali Efendi

· Hacı Agop Ağa

· Ohannes Ağa

BİNBAŞI ŞEVKİ BEY (KAYMAKAM)

Binbaşı Şevki Bey, 1894-1896 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

FEYZULLAH EFENDİ

Feyzullah Efendi, 1896-1898 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

HACI MEHMET EFENDİ

Hacı Mehmet Efendi, 1898-1900 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

ALİ EFENDİ

Ali Efendi, 1900-1902 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

  Meclis Üyesi

· Hasan Fehmi Efendi

· Ali Efendi

· Yusuf Efendi

· Agop Ağa

· Agop Efendi

MAHMUT NEDİM EFENDİ (I. DÖNEM) (UNKAPANI ZADE)

Mahmut Nedim Efendi, 1902-1903 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

  Meclis Üyesi

· Ali Efendi

· Hafız Yusuf Efendi

· Süleyman Vehbi Efendi

· Agop Ağa

· Kirkor Ağa

· Hacı Agop Ağa

MİRALAY AHMET TEVFİK BEY (KAYMAKAM)

Miralay Ahmet Tevfik Bey, 1903-1905 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

BİNBAŞI HÜSEYİN FIRAT EFENDİ (KAYMAKAM)

Binbaşı Hüseyin Fırat Efendi, 1905-1907 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

MAHMUT NEDİM EFENDİ (II. DÖNEM)(UNKAPANI ZADE)

Mahmut Nedim Efendi, 1907-1908 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

FENESELİ HACI HÜSEYİN EFENDİ

Feneseli Hacı Hüseyin Efendi, 1908-1910 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

ÜRGÜPLÜ MAHMUT EFENDİ

Ürgüplü Mahmut Efendi, 1910-1913 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

AHMET RAŞİT AĞA DEVELİZADE

Ahmet Raşit Ağa, 1913-1916 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

Ahmet Raşit Ağa Develi Camikebir Mahallesinde Müsellim Ağa’nın yedi çocuğundan birisi olarak dünyaya gelmiştir.

PAŞAZADE OSMAN NURİ BEY

Paşazade Osman Nuri Bey, 1916-1919 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

Paşazade Osman Nuri Develioğlu 1872 yılında Develi’nin Everek Camikebir Mahallesinde Paşa Mehmet ile Hatice Hanımın çocukları olarak dünyaya gelir.

Mülkiye Mezunudur.

Bir Müddet Kadılık yaptıktan sonra Müteahhit olarak memlekete hizmet eder.

Mavioğullarından Mehmet ile Şerife çiftinin kızları olan Pembe Hanım ile evlenir, üç çocukları olur.

OSMAN AĞA KANBERZADE(I. DÖNEM)

Osman Ağa Kanberzade, 1919-1921 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

Milli Mücadele yıllarında Atatürk’ün mektup yazdığı Belediye Başkanıdır. Ayrıca iki ayrı kırmızı şeritli İstiklal madalyalı Belediye Başkanlarımızdan.1860 yılında Develi’nin Göstere Nahiyesi, Kanlıbel köyünden Ali ağa ile Medine Hanım’ın oğlu olarak dünyaya gelen Kanberli Osman Kanber nüfus kaydına göre Erdoğan soyadını almıştır. Develi nüfus kayıtlarında ise soyadı Özdemir olarak kaydedilmiştir. Kanberli Osman okuma yazma bilmemektedir ve çiftçilikle uğraşmaktadır. Kanber köyünden Emine Hanım ile evlenir.

MÜSELLİM AĞA DEVELİZADE

Müsellim Ağa Develizade, 1921-1923 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

Ömer Müsellimoğlu Develi Camikebir Mahallesinden Halit ile Ayşe Çiftinin çocukları olarak dünyaya gelmiştir.

Milli Mücadele yıllarında Belediye Reisi Kamberli Osman’ın Haçin cephesine gitmesinden dolayı Develi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ömer Müsellim Ağa 1918’de Hürriyet ve İtilaf Partisinin Develideki kurucusudur. Belediye Başkanlarımızdan Ebubekir Develioğlu’nun da babasıdır.

OSMAN AĞA KANBERLİZADE (II. DÖNEM)

Osman Ağa Kanberlizade, 1923-1924 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

OSMAN ÖZER

Osman Özer(Kamberli Osman), 1924-1927 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

Develi İbrahimağa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Osman Özer 1859 yılında Aksaray’da dünyaya gelir. Babası Hacı Nasuh Ağa Aksaraylıdır. Annesi Kamile Hanım ise Develilidir.

OSMAN COŞKUN

Osman Coşkun, 1927-1930 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

İstiklal Madalyalı Belediye Başkanımız.

1892 yılında Develi Camikebir mahallesinden Traşzadelerden Topal Musa Oğlu Ali ile Arife çiftinin çocukları olarak dünyaya gelmiştir.

İstanbul Vefa Lisesi Mezunudur. Daha sonra Mülkiye Mektebini bitirir.

Paşazade Osman Develioğlu ile Pembe Hanımın kızları Niretül İkbal Hanım ile 1925 yılında evlenir.

HADİ ERDOĞAN (I. DÖNEM)

Hadi Erdoğan, 1930-1934 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

İstiklal Madalyalı Belediye Başkanımız.

Türkiye’de çok partili yerel seçimler ilk defa 1930 yılında yapılmıştır. Yapılan bu seçimlerde Hadi Bey seçimle gelen ilk Belediye Başkanıdır.

Everek Camikebir mahallesinde 1888 yılında dünyaya gelmiştir. Yukarı Develi’den inen Paşazadeler diye bilinen aileden İsmail Efendi’nin oğludur. Annesi ise Göğşenler’den Hatice Hanımdır. Hadi Bey’in eşi Yukarı Develili Aydınlıoğullarından Ahmet Bey’in kızı Fatma Hanımdır. 1921 yılında evlenen Hadi Bey ile Fatma Hanım’ın yedi çocukları vardır.

ABDÜLHADİ ERDOĞAN(HADİ BEY)(II.DÖNEM)

Abdülhadi Erdoğan(Hadi Bey), 1934-1937 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

  Meclis Üyesi

· Hafız Mehmet Köseoğlu (Başkan Vekili)

· Ahmet Nazmi Oğlu İsmail Mavioğlu

· Şükrü Nayman

· Hamdi Kurtoğlu

· Mehmet Ali Kaya

· Nail Öncü

MEHMET ALİ KAYA

Mehmet Ali Kaya, 1937-1938 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

Develi’nin Yukarı Fenese mahallesinden Ali Mehmetler diye bilinen sülaleden Mustafa ile Hatice Kaya çiftinin tek erkek çocukları olarak 1896 yılında dünyaya gelmiştir.

Beyrut’ta Levazım subaylığı görevinden babasının isteği üzerine istifa edip Develi’de ticaret ile uğraşmıştır.

HAFIZ MEHMET KÖSEOĞLU

Hafız Mehmet Köseoğlu, 1938-1941 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

  Meclis Üyesi

· İsmail Mavioğlu (Başkan Vekili)

· Süreyya Özkan

· Mehmet Soytürk

· Mustafa Civelek

· Hekim Şadi Güçlü

İSMAİL HAKKI MAVİOĞLU

İsmail Hakkı Mavioğlu, 1941-1946 Yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürütmüştür.

Encümen Azaları

· Yusuf Özkan

· Şükrü Gürlek

· Bekir Pancaroğlu

· Mehmet Ali Kaya

· Sabri Göktuna (Doktor)