×

Haberler

İHALE İLANI(22.12.2022)

Develi Belediye Başkanlığından

Mülkiyeti Belediyemize ait, Ayşepınar Mahallesinde bulunan 1 adet tarla, 22.12.2022 tarihinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

1- İhale 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

2- İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir. Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, kimlik fotokopisi ve adres bildirim beyanı,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini ve adres bildirim beyanını İhale komisyonuna ibraz etmeleri ve Belediyemize vadesi geçmiş borcunun olmaması

gerekmektedir.

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için Geçici teminat miktarını ihale tarihi ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir.

4- İhalenin onaylanması durumunda İhale üzerinde kalan alıcı yatırdığı geçici teminatını kati teminata dönüştürerek 15 günlük süre içerisinde ihale bedelinin tamamını ödemek zorundadır.

5- İhale şartnamesi Develi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden, http://www.develi.bel.tr internet sayfasından temin edilebilir.

6-İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Mahalle -İlçe/İL

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü(m²)

Muhammen Bedel(TL)

Geçici Teminat(TL)

Ayşepınar- Develi/KAYSERİ

2800

4

Tarla

492.407,23

8.900.000,00

500.000,00

1 Aralık 2022 - 2038 kez okundu.
Ücretsiz mobil uygulamayı indir
Develi Belediyesi
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gönül Caddesi No:1
Develi KAYSERİ
0 (352) 621 60 41
info@develi.bel.tr
DEVELİ BELEDİYESİ © Copyright 2019