×

Haberler

İHALE İLANI(01.02.2024)
DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait, Çöten Mahallesinde bulunan taşınmaz 01/02/2024 tarihinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.
1- İhale 1 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

2- İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir. Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların 
ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, kimlik fotokopisi ve adres bildirim beyanı,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini ve adres
bildirim beyanını İhale komisyonuna ibraz etmeleri ve Belediyemize vadesi geçmiş borcunun olmaması gerekmektedir.

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için Geçici teminat miktarını ihale tarihi ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir.

4- İhalenin onaylanması durumunda İhale üzerinde kalan alıcı yatırdığı geçici teminatını kati teminata dönüştürdükten 15 günlük süre içerisinde ihale bedelinin tamamını ödemek zorundadır.

5- İhale şartnamesi Develi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden, http://www.develi.bel.tr internet sayfasından temin edilebilir.

6-İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ(M²)

MUHAMMEN

BEDEL(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT(TL)

ÇÖTEN

235

1

2 Katlı Kargir

Bina

259

470.000,00

28.000,00


22 Ocak 2024 - 709 kez okundu.
Ücretsiz mobil uygulamayı indir
Develi Belediyesi
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gönül Caddesi No:1
Develi KAYSERİ
0 (352) 621 60 41
info@develi.bel.tr
DEVELİ BELEDİYESİ © Copyright 2019