×

Haberler

140 ADET AÇIK ARAÇ PARK YERİ KİRA İHALESİ

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

140 ARAÇLIK OTOPARK KİRA İHALE İLANI

Mülkiyeti / Tasarrufu Belediyemize ait İlçemiz Muhtelif Yerlerde bulunan 140 adet alanların Açık Otopark olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma ) usulü ile şartname ekindeki krokide metraj ve araç kapasitesi gösterildiği şekilde ihale tarihinden itibaren 09.01.2023 tarihine kadar kiraya verilecek olup, toplam 140 araç kapasiteli ücretli park yerinin yıllık muhammen bedeli K.D.V. dahil 12.000,00- (onikibin), geçici ihale teminatı ise ¨ 800,00 (sekizyüz)‘dır.

Kiralama ihalesi Develi Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 09.01.2020 tarihinde saat 14:00’da Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri ilgili Biriminden satın alınabilir - görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 09.01.2020 tarihi saat 14:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü İlgili birimine başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan otopark yerlerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

05-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

06-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

07-) Taahhütname (Kira şartnamesinin ilgili yükümlülükleri yerine getireceğine dair)

08-) Şartname Bedeli Makbuzu, (50,00) TL

09-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN (TÜZEL KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan otopark yerlerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

03-) Ticaret Sicil Belgesi,

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

06) Odalar, Dernekler İktisadi işletme olduklarına belgelemeleri ve yönetim kurulundan yetki belgeleri olması gerekmektedir.

07-) Taahhütname (Kira şartnamesinin ilgili maddelerini ile alakalı yükümlülükleri yerine getireceğine dair)

08-) Şartname Bedeli Makbuzu, (50,00-)

09-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

10-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 

24 Aralık 2019 - 1751 kez okundu.
Ücretsiz mobil uygulamayı indir
Develi Belediyesi
İbrahimağa Mah. Cumhuriyet Cad.
Develi KAYSERİ
0 (352) 621 60 41
info@develi.bel.tr
DEVELİ BELEDİYESİ © Copyright 2019