İLÇE TRAFİK KOMİSYONU
 İlçe sınırları içerisinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde ilçe Kaymakamının başkanlığında Belediye,Emniyet Jandarma, Milli Eğitim, Karayolları, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinin katıldığı ilçe trafik komisyonu kurulur.İl Trafik Komisyon kararları Valinin onayıyla yürürlüğe girer.
 
          
İl ve İlçe Trafik Komisyonunun  Görev ve Yetkileri
 
          
Madde 18-İl ve İlçe Trafik Komisyonunun  görev ve yetkileri şunlardır.
a)       ilçe sınırları içinde  mahalli ihtiyaç ve şartlara göre  trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.
b)       Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak  trafikle ilgili sorunları  çözümlemek  bütün ülkeyi ilgilendiren  Karayolu Trafik Güvenliği  Yüksek Kurulunun  müdahalesini  gerektiren hususları  içişleri bakanlığına iletmek.
c)       Karayolu taşımacılığına ait  mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere trafik düzeni ve güvenliği yönünden  Belediye sınırları içinde  ticari amaçla çalıştırılacak  yolcu ve yük taşıtları ile  motorsuz taşıtların  çalışma şekil ve şartları  çalıştırılabileceği yerler  ile güzergahlarını tespit etmek  ve sayılarını belirlemek.
d)       Gerçek ve Tüzel kişiler ile  resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan  arazi ve arsaları  geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere  işletilmesi için izin vermek verilen otoparklar ile  karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş  bölümler ayrılmasını sağlamak.
e)       Karayollarının bir kısmının veya tamamının  yoldan faydalananların  bir kısmına veya tamamına kapatılmasına  park edilen yerler ile  zaman ve süresinin  ve araçların geliş ve gidiş yollarının  ve yollara konulacak  trafik işaretlerinin  yerlerinin belirlenmesine  karar vermek.
f)         Karayollarında  gerekli hal ve yerlerde  en çok ve en az  hız limitine göre  yeniden hız sınırlarını  belirlemek.
g)        Karayolu Trafik Kanunu ve  bu yönetmelikle  verilen  diğer görevleri yapmak.İlçe Trafik  komisyonları  belediye sınırları içinden geçen devlet ve il yolları ile  ilgili hususlarda Karayolları genel müdürlüğünün  uygun görüşünü almak zorunludur.   

                     
İlçemizde ise İlçe Trafik Komisyonu  1986 yılının  Temmuz ayından itibaren  toplanarak ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzen ve güvenliğini      sağlamak amacıyla  gerekli tedbirleri almak  için toplanmıştır.
 
            İlçe Trafik Komisyonunun Almış Olduğu  Kararların Bazıları
Tarih: 08.07.1999
Karar No 1999
Madde 4 .Aşık Seyranı caddesinden ilçe merkezine gelirken bölünmüş yol başlangıç noktası olan Pazar sokak istikametine sağa mecburi yön ve Aşık Seyranı Caddesi istikametine sağa mecburi yön ve Aşık Seyranı caddesi istikametine taşıt giremez levhası takılması 
Tarih       :30.11.2004
Karar No:2004/13
Madde     :4 .İlçemiz Uzun Çarşının Hadi bey Caddesine bakan 3 adet tali sokak  da dahil olmak üzere araç trafiğine kapatılması.
Tarih       :01.08.2008
Karar No: 2008/4
Madde     : 2. (d) bendi İnönü Caddesi istikametinden  Mustafa Dandik Caddesinin Cumhuriyet  Caddesi başlangıcına  kadar tek yönlü olmasının  ve trafik işaret ve levhalarının dikilmesinin kabulüne.
Tarih       :17.10.2008
Karar NO : 008/6
Madde     :6 Elbiz Caddesi Eski Jandarma Binası önü ve  İlçemiz Cumhuriyet Caddesi  Belediye  İş Merkezi  önündeki   park  yasağının  kaldırılarak  Park Yeri olarakkullanılmasına, gerekli işaret ve levhaların dikilmesinin kabulüne.

                         2009 Temmuz ayından itibaren  İl ve İlçe Trafik Komisyon Kararları  düzenli olarak İnternet Sitemizde yayınlanacaktır.
Go to top